Scouting Nienoord

Het bestuur

Binnen Scouting Nienoord kennen we twee besturen, die beide hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben: de groepsraad en de stichting. Zij zijn afzonderlijk en gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen onze vereniging. Het merendeel van de bestuursleden is vooral actief ‘achter de schermen’. Net als de leiding zijn ook alle bestuursleden van onze groep vrijwilligers.

Het verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur (vereniging Scouting Nienoord) is de rechtspersoon van onze groep en draagt zorg voor de financiën en het beheer van ons clubgebouw, ons terrein en de groepsmaterialen. Daarmee zorgt het bestuur voor de zaken die het Scoutingspel mogelijk maken.

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, bestuursleden en de leden van de groepsraad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de bestuursvoorzitter, de secretaris, de penningmeester en enkele door de stichting als zodanig benoemde leden, waaronder ouders van leden. Het bestuur vergadert eenmaal per twee maanden, of zoveel vaker als nodig is. Bij deze vergaderingen schuift René Tamminga als vertegenwoordiger van de groepsraad aan.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
  Richard Broeils
Secretaris
Gerda Boonstra 
Penningmeester
Menno Brandsma