Scouting Nienoord

Vacaturenieuws uit het bestuur

Algemeen bestuurslid

We nemen na dit seizoen afscheid van André Ruitenberg als algemeen lid. Dit betekent dat er een vacature in het bestuur ontstaat. Ben jij degene die het bestuur wil komen versterken?  Meld je dan bij een van de andere bestuursleden. Ook voor meer informatie kan je bij hen terecht.

Alle volwassenen (leden, ouders, of andere geïnteresseerden) kunnen zich aanmelden. Scoutingervaring is geen vereiste.

Als algemeen lid woon je ca. 4x per jaar de bestuursvergaderingen bij, heb je daar je inbreng, pak je soms actiepunten op uit dit overleg, en ben je aanspreekbaar voor leiding, leden en hun ouders op bestuurszaken. Daarnaast toon je af en toe je betrokkenheid bij activiteiten en bij de vergadering van de groepsraad.

 

Leden kascontrolecommissie

Daarnaast zijn we op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. Ben jij bereid om in aanloop naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) de financiën van de stichtingen en de speltakken te controleren en daarvan tijdens de ALV verslag te doen, meld je dan aan!

De huidige kascontrolecommissie voert haar taak nu al een aantal jaren uit en is op zich bereid hier nog een jaar aan vast te plakken. Wij vinden het als bestuur echter belangrijk dat er wordt doorgewisseld en doen daarom deze oproep uit.

 

NB. Zonder vrijwilligers geen scouting Nienoord. Meld je dus aan! Dat kan via bestuur@scoutingnienoord.com

 

Hartelijke groet,

Bestuur Scouting Nienoord

 

Richard Broeils (voorzitter)

Menno Brandsma (penningmeester)

Gerda van Bruggen (secretaris)

Ankie Fennema (algemeen lid/notulist)


Nog meer nieuws

Vacaturenieuws uit het bestuur

We zijn op zoek naar jou! Vanuit het bestuur wordt gezocht naar een nieuw (algemeen) bestuurslid en naar 1of 2 leden voor de kascontrolecommissie.

Het 90e NPK van Nienoord Welpen

Het NPK ligt al weer een aantdagen achter ons. We zijn aan het nagenieten van een fantastisch Noordelijk Pinksterkamp. Een verslag van de Nienoord welpen in Marnetucky.

Ouder-/Kindweekend 2022

In het weekend van 11 tot en met 13 maart vindt het traditionele Ouder-Kind-weekend plaats in Bakkeveen (Kampeerboerderij ‘The Loryann’). Een gezellig weekend voor iedereen èn het moment om van dichtbij kennis te maken met de hobby van uw zoon of doc

Vacature: Leiding div speltakken

Leiding diverse speltakken M/V (betreft vrijwilligerswerk) : Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging...

Nienoord bestaat 45 jaar!

Dat betekent een jubileumjaar en daar hoort natuurlijk een jubileumbadge bij. Deze badge mag door de leden van Scouting Nienoord zelf ontworpen worden.

Update: Maatregelen i.v.m. COVID

Vanaf 28 april zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus versoepeld, waarmee ook vele sportactiviteiten voor kinderen weer toegankelijk worden...

Maatregelen i.v.m. COVID-19

Vandaag heeft Scouting Nederland haar advies aangescherpt wat betreft de opkomsten van onze Scoutinggroep in relatie tot het Corona virus. Onze Scoutinggroep volgt het advies van Scouting Nederland...

Stookverbod maakt scouts in Dwin

Leuk stukje over onze welpen in het DvhN

Laatste info OKW 2018

In deze brief vindt u de laatste info over het OKW 2018

NLDoet Nienoord op RTV Noord

Afgelopen zaterdag heeft iedereen goed geholpen met NLDoet.